Strategie, ook een prestatie van de Raad

Strategie, ook een prestatie van de Raad

vrijdag 29 september 2017 - 14:30 uur tot 18:30 uur

In deze masterclass komt toezichthouden op de strategie aan de orde: wat is strategie; toezicht op de bestuurder en welke rol speelt de RvC/RvT bij de strategische keuzes van een organisatie. U krijgt inzichten in wat strategie eigenlijk is, wat de waarde is van strategische planning en de effecten als het strategisch perspectief verandert. Dit heeft ook grote gevolgen voor de rol van de RvC/RvT.

Welke rol de RvC/RvT heeft bij strategische moeilijkheden en vraagstukken en op welke wijze het toezicht op strategisch management zo optimaal mogelijk wordt doorgevoerd, worden besproken. Alsook hoe een commissaris/toezichthouder het verschil ziet tussen goede en slechte strategieën en de uitvoering daarvan. Dilemma’s in controle/toezicht en sturing op basis van de externe analyse komen ook ruimschoots aan de orde. Uiteraard kunnen dilemma’s en eigen praktijksituatie tijdens de masterclass worden ingebracht.

Steven de Waal

Steven de Waal (1955) is maatschappelijk ondernemer en onafhankelijk strateeg en publicist. Hij is oprichter (2004) en voorzitter van de Public SPACE Foundation, Centre on Strategies for Public and Civil Entrepreneurs, een Denktank ter promotie van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. Steven de Waal startte zijn carrière in de overheid (gemeente en ministerie) en was daarna (1985-2004) als extern strategieconsultant, vennoot en bestuursvoorzitter verbonden aan Boer & Croon. Andere rollen die hij vervulde: lid partijbestuur PvdA (2001-2005) en lid Investeringscommittee private equity funds. Tegenwoordig is hij o.a. voorzitter van Raden van Toezicht, o.a. in betaald voetbal, cultuursector en visitatie woningcorporaties. Steven de Waal is recent (2014) gepromoveerd op de waarde(n) van maatschappelijk leiders en geeft colleges in vele leiderschaps- en academische programma's en debatten, met name over strategie (met name in de zorg), leiderschap en governance.

€595,00

Ook op deze dag

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons