Legal & Compliance

Legal & Compliance

vrijdag 03 november 2017 - 09:30 uur tot 13:30 uur

Vaak zonder zich hiervan bewust te zijn, hebben commissarissen/toezichthouders ook een juridische verantwoordelijkheid. Hiermee dient niet lichtvaardig te worden omgesprongen. Vooral in bijzondere situaties zoals fusies, reorganisaties, (internationale) concernverhoudingen en (bijna) faillissement, insolventie komt het erop aan. In praktische zin is het daarnaast van belang stil te staan bij de vraag hoe besluitvorming wordt vastgelegd en genotuleerd.

Deze masterclass gaat in op (bestuurs)aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en verantwoording, in verschillende situaties. Het accent ligt bij de rol van de RvC/RvT. Kennis wordt aangereikt en in discussies met elkaar worden lastige situaties uitgediept. Daarbij wordt compliance, risicobeheersing vanuit wetgeving en de rol van intern toezicht besproken. Inbreng voor eigen casuïstiek is mogelijk.

Saskia Laseur

Notaris Saskia Laseur heeft bijna twintig jaar ervaring in het Notariaat. Ze leerde het vak in Den Haag. Zij is gespecialiseerd in de semi-publieke sector. Saskia maakt zich sterk voor een moderne taakopvatting van de notaris: pro-actief juridisch adviseur, naast het leveren van de klassieke notariële diensten. Ze doet dat zowel buiten als binnen de beroepsgroep; zo was zij drie jaar lid van het (landelijk) bestuur van de KNB.

Zij treedt op als notaris en adviseur van diverse overheden, maatschappelijke instellingen en koepelorganisaties. Ze spreekt hierover met regelmaat op congressen, seminars en bijeenkomsten. Hoofdthema's zijn governance en duurzame samenwerking in de publieke sector en de taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders.

€595,00

Ook op deze dag

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons