Informatievoorziening en stakeholderbeleid

Informatievoorziening en stakeholderbeleid

vrijdag 20 april 2018 - 14:30 uur tot 18:30 uur

De benodigde informatievoorziening blijft een actueel thema. Daarbij gaat het om een structuur die aansluit bij de (strategische) beleidscyclus, de geformuleerde (meerjaren)doelstellingen en te realiseren prestaties. Daarnaast wordt van toezichthouders gevraagd dat zij toezien op de wijze waarop het bestuur/de directie met de diverse stakeholders omgaat.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:

  • benodigde informatie om rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen
  • omgang met dilemma’s
  • wanneer wel/niet buiten het bestuur om op zoek gaan naar relevante informatie
  • toezicht houden zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten

Rienk Goodijk

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar in 1987. Sindsdien is hij als onderzoeker en senior-consultant werkzaam bij GITP op het gebied van governance en stakeholder betrokkenheid. In 2000 is hij tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Per 1 september 2010 is Rienk Goodijk bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij TiasNimbas Business School in Tilburg. Hij heeft inmiddels diverse boeken en publicaties over governance op zijn naam staan. Daarnaast is hij lid van meerdere advies- en toezichthoudende organen.

€595,00

Ook op deze dag

09:30 uur tot 13:30 uur
09:30 uur tot 13:30 uur
14:30 uur tot 18:30 uur

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons