Informatievoorziening en omgang met stakeholders

Informatievoorziening en omgang met stakeholders

vrijdag 03 november 2017 - 09:30 uur tot 13:30 uur

De benodigde informatievoorziening blijft een actueel thema in de Governance discussies: welke informatie heeft de RvC/RvT precies nodig om de rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen? Daarbij gaat het om een gestructureerde informatievoorziening die aansluit bij de (strategische) beleidscyclus en de geformuleerde (meerjaren)doelstellingen en te realiseren prestaties. Maar ook om tussentijdse informatie en signalen die voor goed toezicht nodig zijn. Bovendien moet een RvC/RvT leren om met de dilemma’s om te gaan: wanneer wel/niet buiten het bestuur om op zoek gaan naar relevante informatie. Daarnaast wordt van toezichthouders gevraagd dat zij toezien op de wijze waarop het bestuur/de directie met de stakeholders omgaat.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op wat adequaat toezicht inhoudt, met distantie én betrokkenheid op het stakeholderbeleid. Toezicht houden zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten: hoe doet u dat?

Rienk Goodijk

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar in 1987. Sindsdien is hij als onderzoeker en senior-consultant werkzaam bij GITP op het gebied van governance en stakeholder betrokkenheid. In 2000 is hij tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Per 1 september 2010 is Rienk Goodijk bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij TiasNimbas Business School in Tilburg. Hij heeft inmiddels diverse boeken en publicaties over governance op zijn naam staan. Daarnaast is hij lid van meerdere advies- en toezichthoudende organen.

€595,00

Ook op deze dag

09:30 uur tot 16:00 uur
09:30 uur tot 13:30 uur
14:30 uur tot 18:30 uur

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons