Governance & financiën, van reactiviteit naar proactiviteit

Governance & financiën, van reactiviteit naar proactiviteit

vrijdag 03 november 2017 - 14:30 uur tot 18:30 uur

Financieel toezicht bestaat uit meer dan het toezicht op de financiële verantwoording. Het gaat ook om toezicht op de risico’s. Deze masterclass gaat in op het financiële verantwoordingsproces en de interactie met en tussen de verschillende participanten in dit proces. Aan de hand van de financiële verslaglegging worden de gevolgen en de risico’s besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de rol van de externe accountant. Door actieve interactie en informatie uitwisseling kunnen verrassingen worden voorkomen. Welke vragen kan de RvC/RvT en/of de Auditcommissie stellen om de relatie met degenen die extern toezicht houden te verdiepen?

Deze masterclass is bestemd voor deelnemers die zitting hebben in een RvC/RvT en/of leden van de Auditcommissie.

€595,00

Ook op deze dag

09:30 uur tot 16:00 uur
09:30 uur tot 16:00 uur
09:30 uur tot 13:30 uur
14:30 uur tot 18:30 uur

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons