Masterclasses Commissariaat en Toezicht

Up to date blijven over de governance van nu? Volg ons masterclasses en houdt uw kennis op pijl! Daarnaast kunt u met onze opleidingen PE-punten verdienen.

Haal het beste uit uzelf

U voegt als commissaris of toezichthouder iets toe aan uw organisatie. Dat wilt u blijven doen en waar mogelijk verbeteren. Stimulerend toezicht staat of valt immers met de kwaliteit van mensen. Strengere eisen en hogere verwachtingen, maar zeker ook de verdergaande ambities van de commissarissen van nu vragen om goede opleidingsmogelijkheden. Zo bent en blijft u up to date van de governance van nu. Daarom is een investering in uw eigen kwaliteiten het mooiste wat u voor uzelf en uw organisatie kunt doen.

Data

De Masterclasses vinden in 2017 plaats op 17 maart, 21 april, 29 september en 3 november. De omschrijvingen van de masterclasses kunt u tevens in de brochure terugvinden. De masterclasses vinden plaats in Het Koetshuis van Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn en bieden ruimte aan maximaal 16 deelnemers. U ontvangt een certificaat van deelname. De deelnamekosten per masterclass van één dagdeel bedragen € 595,-, per masterclass van twee dagdelen € 995,- (exclusief 21% btw).

Korting bij meerdere masterclasses

Bij deelname aan 2 masterclasses per persoon geldt een korting van 10% op de deelnamekosten. Geeft u zich op voor 3 masterclasses, ontvangt u 15% korting op het totaal aan deelnamekosten. U kunt kosteloos gebruikmaken van de Governance Kennisbank.

Masterclasses op maat

Uiteraard kunnen wij voor uw volledige raad een masterclass op maat organiseren op een voor u geschikt moment. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via info@nationaalregister.nl of 070 324 3091.

Masterclasses aanmeldformulier

Masterclass 1
Good governance, verantwoordelijkheid en verantwoording
Docent: mr. Trudy Blokdijk

Aan de kwaliteit van intern toezicht worden steeds hogere eisen gesteld. Professionalisering lijkt het toverwoord, maar wat houdt dat in? Na een periode van vooral veel aandacht voor regels en compliance, ligt nu veel meer de nadruk op een professionele opstelling, een professionele visie en professioneel gedrag.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat is Governance en wanneer is sprake van Good Governance.
 • Welke ontwikkelingen zien we op dit gebied in het bedrijfsleven en de semipublieke sector.
 • Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen besturen en toezicht houden.
 • Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en de verantwoording van de RvC/RvT en hoe geeft u daaraan vorm en inhoud.
 • Functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wat houden die precies in.
 • Wat betekent Governance voor de aansprakelijkheid.
 • De eisen van Governance houden transparantie en verantwoording in, kwaliteit van toezicht, inspraak en evaluatie: wat betekent dat voor het functioneren als intern toezichthouder.

Mr. Trudy Blokdijk adviseert en evalueert Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht, en is daarnaast als onderzoeker en docent Bestuur en Toezicht verbonden aan TiasNimbas Business School (Universiteit Tilburg). Ze studeerde Economie en Rechten in Amsterdam en Nijmegen, en specialiseerde zich naderhand op het gebied van Commissariaat en Toezicht. Eerder werkte ze in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorgsector, en was zij als Inspecteur Gehandicaptenzorg en loco Secretaris-Generaal OCW verbonden aan de Rijksoverheid.

Naast haar dagelijkse werkzaamheden is Trudy Blokdijk door de jaren heen actief geweest als lid van Raden van Toezicht/Commissarissen, Besturen en Adviescommissies. Momenteel is zij in deze zin betrokken bij een zevental organisaties, waaronder de Kiesraad.

17 maart (14:30 – 18:30 uur)
Masterclass 2
RvC/RvT: Informatievoorziening en omgang met stakeholders
Docent: prof. dr. ir. Rienk Goodijk

De benodigde informatievoorziening blijft een actueel thema in de Governance discussies: welke informatie heeft de RvC/RvT precies nodig om de rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen? Daarbij gaat het om een gestructureerde informatievoorziening die aansluit bij de (strategische) beleidscyclus en de geformuleerde (meerjaren)doelstellingen en te realiseren prestaties. Maar ook om tussentijdse informatie en signalen die voor goed toezicht nodig zijn. Bovendien moet een RvC/RvT leren om met de dilemma’s om te gaan: wanneer wel/niet buiten het bestuur om op zoek gaan naar relevante informatie.

Daarnaast wordt van toezichthouders gevraagd dat zij toezien op de wijze waarop het bestuur/de directie met de stakeholders omgaat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op wat adequaat toezicht inhoudt, met distantie én betrokkenheid op het stakeholderbeleid. Toezicht houden zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten: hoe doet u dat.

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar in 1987. Sindsdien is hij als onderzoeker en senior-consultant werkzaam bij GITP op het gebied van governance en stakeholder betrokkenheid. In 2000 is hij tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Per 1 september 2010 is Rienk Goodijk bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij TiasNimbas Business School in Tilburg. Hij heeft inmiddels diverse boeken en publicaties over governance op zijn naam staan. Daarnaast is hij lid van meerdere advies- en toezichthoudende organen.

29 september (9:30 – 13:30 uur)
3 november (9:30 – 13:30 uur)
Masterclass 3
Financiën voor de niet-financiële commissaris of toezichthouder
Docent: drs. Erwin Capitain RA

Centraal staan de minimale vereisten voor adequaat toezicht en risicobeheersing voor niet-financiële commissarissen, bestuurders en toezichthouders. De RvC/RvT houdt toezicht op de doelrealisatie van de organisatie. Deze doelrealisatie vertaalt zich in het behalen van doelen voor klanten en samenleving, het neerzetten van prestaties en het leveren van resultaten.

Financiën zijn hiervoor zowel de smeerolie, als een veld waarop prestaties en resultaten geleverd worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: jaarverslaggeving, waardering, winstbepaling, kengetallen, begroting, management-rapportage en aansluiting met de planning & control cyclus.

Erwin Capitain is universitair docent externe verslaggeving aan de postgraduate accountantsopleiding van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij zelfstandig bestuursadviseur en visiteur bij pensioenfondsen. Hij is commissaris/lid Raad van Toezicht en lid Audit Committee bij een woningcorporatie, een ziekenhuis en een thuiszorgorganisatie, alsmede voorzitter van een ondernemingspensioenfonds. Erwin is bedrijfseconoom en registeraccountant, en heeft van 1979 t/m 2008 gewerkt als openbaar accountant, waarvan 17 jaar als partner van Deloitte.

29 september (14:30 – 18:30 uur)
Masterclass 4
Governance & financiën, van reactiviteit naar proactiviteit in de Raad
Docent: prof. dr. Auke de Bos RA

Financieel toezicht bestaat uit meer dan het toezicht op de financiële verantwoording. Het gaat ook om toezicht op de risico’s. Deze masterclass gaat in op het financiële verantwoordingsproces en de interactie met en tussen de verschillende participanten in dit proces. Aan de hand van de financiële verslaglegging worden de gevolgen en de risico’s besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de rol van de externe accountant. Door actieve interactie en informatie uitwisseling kunnen verrassingen worden voorkomen. Welke vragen kan de RvC/RvT en/of de Auditcommissie stellen om de relatie met degenen die extern toezicht houden te verdiepen.

Deze masterclass is bestemd voor deelnemers die zitting hebben in een RvC/RvT en/of leden van de Auditcommissie.

Auke de Bos is partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij is voorzitter van het Directoraat vaktechniek en heeft zich gespecialiseerd in IFRS, Accountantscontrole en Corporate Governance en is actief als adviseur bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin Ernst & Young) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

3 november (14:30 – 18:30 uur)
Masterclass 5
Interventietechniek voor commissarissen en toezichthouders
Docent: Connie Tanis

In een zakelijke omgeving is communicatie vaak de sleutel die het verschil vormt tussen succes en falen. Zowel verticale communicatie, hoe gaat u om met uw Raad van Bestuur, als horizontale communicatie, hoe gaat u om met uw mede commissarissen/toezichthouders, komen aan de orde. Tijdens deze masterclass ontwikkelt u het vermogen om gesprekstechnieken te herkennen en erkennen en om de door u gewenste specifieke resultaten te bereiken. Wat versterkt het groepsproces en voor welke valkuilen moeten we waakzaam zijn. Wat mag u van een voorzitter verwachten en wat niet. Hoe sterk moet u zelf opereren, zonder de boventoon te voeren.

Connie Tanis is werkzaam als organisatieadviseur en boardroomcoach. Zij is een van de adviseurs van het Nationaal Register en is in die functie belast met search en de evaluatie van raden van commissarissen en toezichthouders.

Loopbaan

 • 2007 - heden Adviseur Nationaal Register, search en selectie en Boardroomadvies
 • 2012 - heden Workshopdocent Nationaal Register
 • 1982 - heden Directeur Broers & Partners
 • 1978 - heden Werkzaam als organisatieadviseur en management trainer/coach.
 • Teamevaluaties, assessments, begeleiding veranderingsprocessen.

Huidige nevenfuncties

Lid van de Ledenadviesraad Rabobank Noord Gooiland

Gevolgde trainingen en opleidingen

 • Een breed scala aan trainingen op het gebied van veranderingsprocessen
 • Mediator ( lid NMI )( 2001)
 • Coaching met het Enneagram
 • Belbin masterclass in Nederland en Cambridge (2000)
 • NLP business practitioner (1996)
 • MBTI gecertificeerd (1994)
 • Sociale Academie, Den haag (1975)
 • Geneeskunde 3 jaar, Universiteit van Utrecht
 • HBS-B (1967)
29 september (9:30 – 13:30 uur)
Masterclass 6
De voorzitter van de Raad
Docent: drs. Mariëlle Rompa

De voorzitter heeft een sleutelrol in de RvC/RvT. Hij/zij is de initiator en de trekker van het team. De voorzitter is bepalend voor het verloop van de vergaderingen, is het primaire contact met het bestuur en is het gezicht van de Raad ‘naar buiten’, met name bij crisissituaties. In deze masterclass worden de taakgebieden van de voorzitter onder de loep genomen en worden praktische handreikingen gegeven over inhoud en processen in een RvC/RvT vergadering.

Aan de orde komen thema’s als het effectief leiden van de vergadering, teamsamenstelling, groepsprocessen, het ervoor zorgen dat scherp en constructief wordt doorgevraagd en goede oordeels- en besluitvorming. De deelnemers aan de masterclass worden uitgenodigd - indien gewenst - een casus aan te leveren, die besproken kan worden.

Mariëlle Rompa studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en in een later stadium geschiedenis en economie. Na een aantal jaren in Afrika in het kader van ontwikkelingswerk volgde terug in Nederland een periode in het onderwijs. Vanaf 1990 begon een loopbaan in het bedrijfsleven. Via advieswerk, interim management en diverse directiefuncties o.a. bij de arbodienst van Philips, NS en de Rijksoverheid werd zij in 2000 directeur van ActiZ, brancheorganisatie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. In die periode werd zij ook commissaris bij diverse semi-publieke organisaties. Na de beëindiging van haar actieve loopbaan werd zij commissaris bij zorginstellingen, een ziekenhuis, de jeugdzorg, het Reumafonds en voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang. Daarnaast is zij voorzitter in stuurgroepen van diverse projecten. Leidend in al deze activiteiten is de interesse in de integrale benadering van vraagstukken in het toezicht.

3 november (14:30 – 18:30 uur)
Masterclass 7
Strategische keuzes: ook een prestatie van de Raad
Docent: dr. Steven de Waal

In deze masterclass komt toezichthouden op de strategie aan de orde: wat is strategie; toezicht op de bestuurder en welke rol speelt de RvC/RvT bij de strategische keuzes van een organisatie. U krijgt inzichten in wat strategie eigenlijk is, wat de waarde is van strategische planning en de effecten als het strategisch perspectief verandert. Dit heeft ook grote gevolgen voor de rol van de RvC/RvT. Welke rol de RvC/RvT heeft bij strategische moeilijkheden en vraagstukken en op welke wijze het toezicht op strategisch management zo optimaal mogelijk wordt doorgevoerd, worden besproken. Alsook hoe een commissaris/toezichthouder het verschil ziet tussen goede en slechte strategieën en de uitvoering daarvan. Dilemma’s in controle/toezicht en sturing op basis van de externe analyse komen ook ruimschoots aan de orde. Uiteraard kunnen dilemma’s en eigen praktijksituatie tijdens de masterclass worden ingebracht.

Steven de Waal (1955) is maatschappelijk ondernemer en onafhankelijk strateeg en publicist. Hij is oprichter (2004) en voorzitter van de Public SPACE Foundation, Centre on Strategies for Public and Civil Entrepreneurs, een Denktank ter promotie van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. Steven de Waal startte zijn carrière in de overheid (gemeente en ministerie) en was daarna (1985-2004) als extern strategieconsultant, vennoot en bestuursvoorzitter verbonden aan Boer & Croon. Andere rollen die hij vervulde: lid partijbestuur PvdA (2001-2005) en lid Investeringscommittee private equity funds. Tegenwoordig is hij o.a. voorzitter van Raden van Toezicht, o.a. in betaald voetbal, cultuursector en visitatie woningcorporaties. Steven de Waal is recent (2014) gepromoveerd op de waarde(n) van maatschappelijk leiders en geeft colleges in vele leiderschaps- en academische programma's en debatten, met name over strategie (met name in de zorg), leiderschap en governance.

17 maart (14:30 - 18:30 uur)
29 september (14:30 - 18:30 uur)
Masterclass 8
Legal & Compliance
Docent: mr. Saskia Laseur

Vaak zonder zich hiervan bewust te zijn, hebben commissarissen/toezichthouders ook een juridische verantwoordelijkheid. Hiermee dient niet lichtvaardig te worden omgesprongen. Vooral in bijzondere situaties zoals fusies, reorganisaties, (internationale) concernverhoudingen en (bijna) faillissement, insolventie komt het erop aan. In praktische zin is het daarnaast van belang stil te staan bij de vraag hoe besluitvorming wordt vastgelegd en genotuleerd.

Deze masterclass gaat in op (bestuurs)aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en verantwoording, in verschillende situaties. Het accent ligt bij de rol van de RvC/RvT. Kennis wordt aangereikt en in discussies met elkaar worden lastige situaties uitgediept. Daarbij wordt compliance, risicobeheersing vanuit wetgeving en de rol van intern toezicht besproken. Inbreng voor eigen casuïstiek is mogelijk.

Notaris Saskia Laseur heeft bijna twintig jaar ervaring in het Notariaat. Ze leerde het vak in Den Haag. Zij is gespecialiseerd in de semi-publieke sector. Saskia maakt zich sterk voor een moderne taakopvatting van de notaris: pro-actief juridisch adviseur, naast het leveren van de klassieke notariële diensten. Ze doet dat zowel buiten als binnen de beroepsgroep; zo was zij drie jaar lid van het (landelijk) bestuur van de KNB.

Zij treedt op als notaris en adviseur van diverse overheden, maatschappelijke instellingen en koepelorganisaties. Ze spreekt hierover met regelmaat op congressen, seminars en bijeenkomsten. Hoofdthema's zijn governance en duurzame samenwerking in de publieke sector en de taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders.

3 november (9:30 – 13:30 uur)
Masterclass 9
Regie op beeldvorming
Docent: Roek Lips

Nieuwe tijden, die worden gekenmerkt door een onbeheersbare dynamiek, onzekerheid en complexiteit, vragen om een andere aanpak van de toezichthouder en de bestuurder. De autoriteit van toezichthouders en bestuurders binnen die nieuwe tijden is niet langer vanzelfsprekend. Steeds meer komt de nadruk in de samenleving te liggen op de beleving. Dit vraagt om aanpassing waarin beeldvorming meer dan ooit een bepalende rol speelt, binnen en buiten de organisatie. Dat is niet langer vrijblijvend en als je wacht tot het noodzakelijk is, dan ben je te laat. Regie op beeldvorming is dus nodig: Hoe neem je de regie op beeldvorming. Hoe geef je invulling aan de veranderende rol. Welke vaardigheden zijn er nodig.

Wij bieden een uitnodigende omgeving die zal uitdagen tot reflectie op eigen handelen in deze tijden van disruptie. Door deze masterclass krijgt u meer inzicht in de werking van beeldvorming en media. U werkt met een heldere blik aan versteviging van uw positionering als RvC/RvT en beter voorbereid zijn op het omgaan met een crisissituatie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Hoe bereid ik me voor op contact met de media.
 • Hoe houd ik controle op (mijn) reputatie in een snel veranderende samenleving.
 • Hoe transparant moeten we zijn.
 • Hoe treed ik op in een crisis. Hoe ga ik om met imagoschade.
 • Een overzicht van het medialandschap, de belangrijkste veranderingen en wat dit van leiders vraagt.
 • De essentie van beeldvorming en hoe daar regie op te voeren.
 • En welke vaardigheden zijn hiervoor nodig.

Roek Lips (1961) is onafhankelijk boardroom consultant, innovatief media- en leiderschapsstrateeg en publicist. Hij startte zijn carrière in de media waar hij voor verschillende omroepen werkte voordat hij in 2005 de overstap maakte naar de NPO, het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Sinds 2014 is hij onafhankelijk consultant en richt zich op het begeleiden van bedrijven en organisaties, ervaren leiders en boegbeelden voor uiteenlopende vragen op het gebied van o.a. positionering, leiderschap en reputatiemanagement. Hij werkt sectoronafhankelijk en heeft ruime ervaring in de mediawereld, overheid, zelfstandige bestuursorganen, universiteiten, ngo’s, beroepssport, gezondheidszorg en private sector. Daarnaast is hij parttime toezichthouder. Roek Lips heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Ben ik in beeld?’ over de veranderende rol van de media.

17 maart (9:30 – 13:30 uur)
29 september (14:30 – 18:30 uur)
Masterclass 10
Oriëntatie op een commissariaat
Docenten: mr. Trudy Blokdijk, drs. Carla Aalse en mr. Annelies de Groot

Deze interactieve masterclass is bedoeld voor professionals die zich willen oriënteren op het vak van commissaris of lid raad van toezicht. De doelstelling van deze dag is om de deelnemers voldoende inhoudelijk en praktisch inzicht te geven in het commissarissenvak. Op basis hiervan kunnen zij een eerste inschatting maken of een commissariaat/raad van toezicht positie iets voor hen is.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:

 • Inleiding good governance.
 • Commissaris oude- en nieuwe stijl.
 • Interactief deel o.b.v. ‘real life’ en cases.
 • Planning & Control cyclus.
 • Samenwerking binnen de raad.
 • Rollen van de commissaris (betrokken vs op afstand).
 • Hoe kom ik in beeld voor een commissariaat.

Trudy Blokdijk adviseert en evalueert Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht, en is daarnaast als onderzoeker en docent Bestuur en Toezicht verbonden aan TiasNimbas Business School (Universiteit Tilburg). Ze studeerde Economie en Rechten in Amsterdam en Nijmegen, en specialiseerde zich naderhand op het gebied van Commissariaat en Toezicht. Eerder werkte ze in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorgsector, en was zij als Inspecteur Gehandicaptenzorg en loco Secretaris-Generaal OCW verbonden aan de Rijksoverheid.
Naast haar dagelijkse werkzaamheden is Trudy Blokdijk door de jaren heen actief geweest als lid van Raden van Toezicht/Commissarissen, Besturen en Adviescommissies. Momenteel is zij in deze zin betrokken bij een zevental organisaties, waaronder de Kiesraad.

Annelies de Groot Kooijman (1961) is consultant van Nationaal Register op het gebied van Search & Selectie, Boardroomadvies, de NR Academy en het Kenniscentrum. Zij is Managing Partner van Laergo B.V. en werkt als strategisch gesprekspartner voor directieleden, commissarissen en toezichthouders.
Daarnaast is Annelies de Groot Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Danone Baby and Medical Nutrition Nederland, Voorzitter van de Raad van Toezicht van Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Lid van de Raad van Commissarissen van Vestia en Lid van de Raad van Toezicht van Middin. Ook vervult zij een aantal onbezoldigde bestuurs- en commissiefuncties.
Zij werkte achtereenvolgens bij FrieslandCampina, Nutricia/Danone, Corinthe, T-Mobile/Deutsche Telekom en Synthon; internationale, dynamische en ambitieuze ondernemingen die haar letterlijk over de hele wereld hebben gebracht.
Annelies is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in het Nederlands Recht, met als specialisatie Arbeidsrecht.

21 april (9:30 – 16:00 uur)
3 november (9:30 – 16:00 uur)
Masterclass 11
Toezicht op IT en digitale innovatie
Docenten: Ries Bode BSc en Arnoud Klerkx MSc

Door de toenemende digitalisering en automatisering neemt de afhankelijkheid op het gebied van Informatie Technologie (IT) steeds verder toe. Daarmee is IT inmiddels een belangrijk onderwerp voor de bedrijfscontinuïteit van een onderneming. Maar steeds meer brengt IT ook belangrijke digitale innovatie die kansen en bedreigingen bieden voor een onderneming. Digitalisering kan zelfs zorgen voor een complete verandering van business modellen. Met het toenemende belang van IT en digitale innovatie op de kern van ondernemingen en organisaties, komt het onderwerp steeds vaker voor op de agenda van een RvC/RvT. Maar de leden moeten wel voldoende basiskennis van IT hebben om adequaat toezicht te kunnen houden. En in hoeverre zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied?

Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wat behoort iedere commissaris/toezichthouder minimaal over IT te weten.
 • Welke IT-ontwikkelingen en trends mag een RvC/RvT niet missen.
 • Op welke IT-onderwerpen zou u toezicht moeten houden en waar moet u op letten.
 • Wat betekent dit voor de agenda en vraagstelling vanuit de RvC/RvT.

Ries Bode BSc (1957) is directeur/eigenaar van Management in Motion en is meer dan 15 jaar actief als interim directeur en heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd als directeur IT/CIO en programmadirecteur. Hij is acht jaar actief als commissaris en toezichthouder en digi-commissaris in de RvC van Portbase BV en Result Laboratorium BV, tevens lid van het auditcommittee. Verder is hij lid Raad van Advies PortingXS BV. Bestuurlijk actief als voorzitter van het bestuur van Bureau Telematica Binnenvaart en Binnenvaart.nl.
Hij volgde de Nyenrode Commissarissen Cyclus en DeNieuweCommissaris en is ingeschreven in het register van Certified Board Members (RCBM.nl).
Ries publiceert over Toezicht en IT/Digitalisering o.a. in CIO Magazine en het Jaarboek Corporate Governance 2016. Is spreker op diverse ronde tafel bijeenkomsten over dit onderwerp.
Belangrijke werkervaring deed hij op als senior manager en directeur bij KPN, algemeen directeur UUnet (tegenwoordig Verizon Business) en directeur IT/CIO bij Ziggo en de Goudse.

Arnoud Klerkx MSc (1973) is als Chief Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning verantwoordelijk voor de digitale transformatie. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in klantbediening, IT, innovatie en digitalisering in zowel management advies rollen (Accenture en Gartner) als ook senior lijnmanagement posities (Robeco, Ziggo en Sanoma Learning).
Hij heeft tevens 10 jaar ervaring als commissaris bij onder andere de Consumentenbond en Habion met als aandachtsgebieden financiën, IT en digitalisering. Hij is auteur van diverse (wetenschappelijke) artikelen over Toezicht op IT en is tevens gastdocent op Universiteit Nyenrode voor digitalisering en klantmanagement.

21 april (9:30 – 16:00 uur)

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons