Nieuws

Een commissariaat of functie als toezichthouder is een verrijkende ervaring. Zeker nu raden steeds diverser van samenstelling worden en er meer belang wordt gegeven aan het niveau en de betrokkenheid van kandidaten. Deze Commissaris nieuwe stijl is een stimulans voor good governance en een uitdagende stap in een persoonlijke carrière. Voor wie De...Lees verder
Het kabinet moet voorlopig niet opnieuw sleutelen aan de salarissen van topfunctionarissen in de semipublieke sector. De Wet Normering Topinkomens (WNT), die een maximum stelt van 130 procent van een ministerssalaris, is nog maar net in werking. De effecten zijn nog niet eens goed in beeld.Lees verder
Verbinding met stakeholder en samenleving, strategisch partnerschap en oog voor de kwaliteit van het onderwijs: het intern toezicht in het onderwijs is sterk in ontwikkeling, zo bleek tijdens het symposium van Nationaal Register rondom de uitreiking van de Toolkit Toezicht Onderwijs.Lees verder
De afdeling Advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het wettelijke bezoldigingsmaximum verlaagt van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.Lees verder
Beloningsadviseur Hans Bedet en Maarten den Ottolander van Partner in Toezicht richten zich in hun stukken op de opiniepagina (FD 10 juni en FD 5 juni) met name op de vergoeding van toezichthouders.Dit is niet de juiste insteek wanneer het gaat om goed toezicht in de (semi) publieke sector. De beloning voor commissarissen speelt vaker een secundaire rol in de afweging dan hier door Bedet en Den Ottolander wordt aangenomen.Lees verder
Tijdens het congres 'Governance Pensioenfondsen, een nieuwe fase' overhandigde Nationaal Register-voorzitter Willem van Hassel het eerste exemplaar van de Toolkit Governance Pensioenfondsen aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bewindsvrouw over het paritaire bestuursmodel, diversiteit en communicatie met...Lees verder
Op 19 mei 2014 organiseerden wij het middagsymposium ‘Governance Pensioenfondsen, een nieuwe fase’. Tijdens het symposium is het eerste exemplaar van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uitgereikt aan mevrouw Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder leiding van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (hoogleraar...Lees verder
Op vrijdag 4 april organiseerden we samen met Talent naar de Top, VIIP (Vrouwen in Institutioneel Pensioen) en APG het symposium “Diversiteit in de pensioensector”. Het symposium besteedde aandacht aan de circa 250 vacatures die medio 2014 zullen ontstaan in het toezicht op pensioenfondsen. Dit als gevolg van de herziening van het bestuursmodel en...Lees verder
Talent naar de Top en Nationaal Register organiseren op 19 februari 2014 ’s middags bij PGGM in Zeist, een congres gericht op de 250 vacatures in het toezicht van pensioenfondsen. Vacatures die medio 2014 gaan ontstaan als gevolg van de nieuwe Governance voor Pensioenfondsen en waarvoor deskundige vrouwen nodig zijn. Else Bos (CEO PGGM), Joanne...Lees verder
VERSLAG SYMPOSIUM GOED BESTUUR BRANCHE EN BEROEP De bijzondere governancestructuur van branche- en beroepsorganisaties vraagt om stevige besturen met een open oog voor de belangen van de leden, bleek tijdens het symposium rond de verschijning van de Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep . Nationaal Register-voorzitter Willem van Hassel reikte het...Lees verder

Pagina's

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons