Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Cultuur en toezicht
Het concept ‘gedrag en cultuur’ is zo glad als zeep voor veel toezichthouders. Terwijl ze het belang ervan alom erkennen, blijft het voor de meesten een ongrijpbaar begrip. Sturen op cijfers biedt houvast, maar het gaat om controle op soft controls, stelt Elke van Tiggelen, senior manager change & leadership bij BDO.
5 voorwaarden voor herstructureringsproces
Een verkeerde samenstelling van de raad van commissarissen en onvoldoende informatieverstrekking liggen vaak aan de basis van een crisis, betogen Dolf Bruins Slot, Teun van der Zijden en Stefan de Kruijf van EY.
Dwaling van toezicht
Beatrix Ruf moest opstappen als directeur van het Stedelijk Museum vanwege te veel bijbanen en bijverdiensten. Steven de Waal betwijfelt of alle schuld wel op de directeur afgewenteld mag worden. ‘Waar was de raad van toezicht? Die vraag mis ik nog in de onderzoeken.’
Toezicht in de praktijk
Annemarie Jorritsma is sinds 2015 commissaris bij PwC. Haar carrière in het openbaar bestuur omspant bijna veertig jaar. Momenteel is ze voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD. Michael de Ridder, CFO en COO van PwC, spreekt met Jorritsma over haar ruime ervaring en haar functie als toezichthouder.
Pension fund governance
Het aantal vrouwen en jongeren in pensioenland is nog steeds te beperkt. Tijd voor concrete actie, aldus de initiatiefnemers van het Appèl voor meer diversiteit in de pensioenfondsorganen. Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, over de oproep en de uitdaging waar de sector voor staat.
Rijnlands organiseren in de zorg
Een opmerkelijke titel voor een boek: Scherp stellen, goed zien, toezichthouden in een Rijnlandse zorgorganisatie met zelfsturende teams, eerste nog te herziene druk. Met name de laatste toevoeging…: 'Nog te herziene druk'. Onze recensent Jacques Gerards van Best Advies licht toe.
Toezicht bij startups en scale-ups
Voor jonge en innovatieve ondernemers is een raad van commissarissen flink wennen. Tot ze ontdekken dat commissarissen een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Het Governance Platform van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) helpt participatiecommissarissen hun rol nog beter te vervullen.
(Nood)opvolging
Hoe moeten commissarissen handelen bij lastige opvolgingssituaties en ontstentenis van de zittende directeur? Blijf onafhankelijk, houd de rug recht en wees vooral rolvast, aldus Jan Willem Eyssen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.
Governance Radar
Toezicht 2025
Het polderoverleg piept en kraakt. Tijd voor nieuwe verhoudingen in de polder. Geldt dat ook niet voor toezicht en bestuur? Vanaf komend jaar gaan we visies presenteren die kunnen bijdragen aan vernieuwing in de board en inspiratie bieden voor het toezicht van de toekomst.
Pension fund governance
VITP congres
De zachte kant van het toezicht stond centraal tijdens het jaarcongres van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector. Zes gewetensvragen, vier maatschappelijke ontwikkelingen, een handvol tips voor het voeren van een lastig gesprek en drie dialogen tussen bestuurders en hun toezichthouders.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons