Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Bestuurdersbeloning
Xavier Baeten, hoogleraar Remuneratie en Duurzaamheid aan Vlerick Business School, laat zijn licht schijnen over het beloningsbeleid van beursgenoteerde bedrijven in zes Europese landen. Wat drijft de CEO? Welke factoren beïnvloeden het salaris van bestuurders het meest? En leidt de nieuwe governancecode tot loonmatiging onder directeuren?
De Toekomst van Toezicht
Non-executives bij Deloitte in debat over de toekomst van toezicht. ‘Veel bedrijven doen zichzelf mooier voor dan ze zijn. Daar kun je heel ver mee komen, maar een eerlijke relatie met mensen is een veel betere basis.’ En ook: ‘Je kunt best een jaar geen winst behalen en toch waarde creëren.’
Change management
‘Het beeld van de heroïsche leider, dat we in- of expliciet graag koesteren en dat het goed doet in de media, is steeds meer een idée fixe. Leiders die aan dit heroïsche beeld willen voldoen, bezwijken onder de druk die zij zichzelf opleggen.’ Dat stelt Marcel Wanrooy van GITP. ‘De toekomst is aan de post-heroïsche leider!’
Verdere uniformering rechtspersonenrecht
Al geruime tijd ligt het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Door een aantal wetsartikelen te ‘verplaatsen’ is sprake van een verdere uniformering. Een bespiegeling door Maarten Appels, toegevoegd notaris Van Doorne.
Boekbespreking
Hoe kunnen organisaties de weg terugvinden naar hun oorspronkelijke ‘bedoeling’? Anders vasthouden, het nieuwste boek van Wouter Hart, reikt negen sleutels aan voor anders besturen en toezicht houden.
De portefeuille van
Naam en hoofdfunctie: Hedwig Peters. Ik bekleed bestuurdersfuncties bij een aantal pensioenfondsen in combinatie met toezichthoudende functies in een Raad van Toezicht en in een auditcommissie. Nieuwe toezichtfunctie: Lid van de Raad van Toezicht architecten
Mutaties

ABN Amro draagt opvolgster Annemieke Roobeek voor

ABN Amro heeft Henrietta Baldock voorgedragen als lid van de raad van commissarissen. Zij is de opvolger van Annemieke Roobeek, wier vertrek mei dit jaar al aangekondigd werd.

Commissarissen in de media
Het blijft rommelen bij Volkswagen, moederbedrijf Fokker op zoek naar nieuwe bestuurder en nieuwe topman voor Randstad
Governance Radar
Kan een toelatingsexamen voor commissarissen falend toezicht voorkomen? Nee, maar het verhogen van de drempel voor toetreding tot de functie kan het toezicht wel helpen verbeteren.
De portefeuille van
Naam, hoofdfunctie en leeftijd: Guïljo van Nuland, Algemeen directeur Brabant Water (1956) Nieuwe functie: Adviseur Nationaal Register

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons