Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Mutaties

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht voor Staatsbosbeheer

Charlotte Insinger is door minister Kamp van Economische Zaken benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. Haar benoeming gaat in op 1 januari 2018.
Family governance
Raden van advies bij familiebedrijven hebben geen formele bevoegdheid om in te grijpen bij conflict of crisis. De rva kan met informele beïnvloeding echter wel degelijk bijdragen aan een oplossing, aldus Peter van den Bent, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Maar het blijft een lastige positie.
Commissarissen in de media

AkzoNobel zet eerste stappen in verbetering relatie aandeelhouders

Het was het eerste moment sinds de jaarvergadering van mei dat aandeelhouders en leiding van AkzoNobel elkaar in een formele bijeenkomst troffen.

Mutaties

Stichting Defensiemusea benoemt nieuw lid Raad van Toezicht

De Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD) verwelkomt per 30 augustus 2017 een nieuw lid van de Raad van Toezicht, mevrouw Yardena Shitrit. Hiermee is de RvT weer op volle sterkte.

Governance Radar
Onlangs overleed Peter Elverding, na een kort ziekbed. Welke commissaris volgt Mister Rijnland op in diens moreel leiderschap?
‘Maak een eigen code of conduct’
Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register, pleit in het blad Pensioen Bestuur & Management voor meer vrouwelijke commissarissen en bestuurders. ‘De vraag naar vrouwelijke toezichthouders is vaak een verborgen behoefte aan verjonging en vernieuwing.’
Toezicht-innovatie
Philippe Smit, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, pleit voor een millennium board om meer feeling te houden met de nieuwe generatie. Een soort schaduw-RvC. ‘Wie het gedrag van millennials onderschat of negeert, pleegt commerciële zelfmoord.’ Zorg dus voor een 'side kick' of een millennial fluisteraar.
Commissarissen ontberen informatie
‘Vaak schieten de accounting- en reporting-systemen tekort in het informeren over de prestaties en de mate waarin deze bijdragen aan de lange-termijnwaardecreatie.’ Dat betoogt Bert Steens, partner bij EY en hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics.
Column
Vrouwen willen van anderen leren, durven zich kwetsbaar op te stellen en communiceren persoonlijk en herkenbaar over hun inzichten en ervaringen. Dat pleit voor meer diversiteit in de bestuurskamer, aldus Caroline Zegers, partner Global Employer Services van Deloitte.
Interview
Na het vertrek van Ruud Kok als partner heeft PwC in Michael de Ridder een waardig opvolger gevonden als managing partner van het programma Commissarissenontmoetingen. De Ridder pleit voor open contact in het samenspel van accountant en rvc: ‘Een goede relatie met de accountant levert veel meer op dan alleen de managementletter.’

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons