Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Best Practice

‘Ik ben net gestopt als CEO van een middelgroot bedrijf, heb net een commissariaat aanvaard en heb nog een aanvraag liggen voor een toezichtfunctie.

Pension Fund Governance

Net als alle pensioenuitvoerders moeten ook de relatief nieuwe PremiePensioenInstellingen (PPI’s) volgens de Principes voor goed Pensioenfondsbestuur verantwoording afleggen en intern toezicht regelen binnen hun organisatie.

Ethiek

Ontsporingen bij maatschappelijke ondernemingen spelen zich allemaal af in het grijze gebied tussen vertrouwen en regels.

Aansprakelijkheid

Persoonlijke aansprakelijkheid bij commissarissen en toezichthouders is als thema steeds meer aan de orde. Er zijn meer en meer partijen maatschappelijk, politiek, juridisch en/of financieel betrokken bij bedrijven en instellingen.

Informatievergaring

Ook niet-financiële informatie speelt een belangrijke rol speelt in de marktwaarde van de onderneming waarop u toezicht houdt. Hoe kritisch bent u hierop? Maakt u al gebruik van alle informatie die op dit moment beschikbaar is?

Toezicht op MVO

Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt dat de bijdrage van commissarissen aan  kritische toetsing van het MVO-beleid beperkt is. Er worden vaak pas vragen gesteld als het onderwerp op de bestuursagenda komt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Eerste Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Annemieke Hendrikse van Van Doorne analyseerde het wetsvoorstel en waarschuwt bestuurders en commissarissen van flexibele BV’s voor een mogelijk groter aansprakelijkheidsrisico.

Jaarverslaglegging

Het nieuwe jaarverslagenseizoen is in volle gang. Dit betekent dat raden van commissarissen weer in de pen moeten klimmen om het RvC-verslag over 2009 te schrijven.

Informatievergaring

Hans Strikwerda beschrijft in zijn nieuwe boek Van unitmanagement naar multidimensionale organisatie hoe informatie ervoor heeft gezorgd dat organisaties fluïde worden, managers minder macht krijgen en teams echt belangrijk worden.

Boekbespreking

In Van strategie naar uitvoering bewijzen de levende legendes Robert Kaplan en David Norton – die van de balanced scorecard - dat bedrijven die hun strategie systematisch tot uitvoering brengen, het beter doen dan andere bedrijven.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons