Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

In het kader van de administratieve lastenverlichting heeft de minister van justitie een voorstel gedaan: kleine rechtspersonen moeten de mogelijkheid krijgen om bij het opstellen van de jaarrekening aan te sluiten op de aangifte vennootschapsbelasting.

De aanbeveling van de commissie-Frijns voor de bestuursverklaring over de risicobeheersing- en controlesystemen gaat in de richting van de Britse Turnbull-leidraad. ‘Frijns’ kan zich beter helemaal door ‘Turnbull’ laten inspireren, aldus Bart van Beurden van Ernst & Young.

De aandacht voor kwartaal- en halfjaarcijfers is fors toegenomen. Hoe moet de commissaris deze cijfers beoordelen? En waar moet hij verder op letten? Een checklist van Bart van Beurden, Director Corporate Governance Ernst & Young Accountants.

Minister Hoogervorst van VWS denkt na over een vorm van visitatie voor raden van toezicht. Dat zei Hoogervorst op een congres waarvoor hij de toezichthouders van zorginstellingen had uitgenodigd.

Eind september is bij TiasNimbas Business School in Tilburg een nieuw postacademisch programma gestart voor toezichthouders in maatschappelijke ondernemingen. De belangstelling geeft aan dat er een groeiende behoefte is aan fundamentele programma’s op het gebied van toezicht.

Aansluitend op de governancecode voor mbo-instellingen, is er een sectorbrede honoreringsregeling voor toezichthouders verschenen. Deze biedt toezichthouders van mbo-instellingen een helpende hand bij het bepalen van de honorering die aansluit bij de toegenomen zwaarte van de toezichtfunctie.

Zorggovernance

Toezicht op kwaliteit, veiligheid en waardesturing bepaalde de discussie tijdens het drukbezochte middagsymposium Toezicht in Beweging, waarop minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (op film) het eerste exemplaar van de volledig vernieuwde Toolkit Toezicht Zorg in ontvangs

Behavioral Governance

Wet- en regelgeving en codes zijn belangrijk, maar niet voldoende om goed bestuur en toezicht te borgen.

Pension Fund Governance

Pensioenbestuurders die dachten dat een rustige tijd zou aanbreken nu de herstelplannen lopen, komen bedrogen uit. Ze krijgen hun handen vol aan de verdere versterking van de deskundigheid van het bestuur en de keuze van een nieuw bestuursmodel voor de komende jaren.

Governance Radar

‘Drie appels veranderden de wereld. De eerste verleidde Eva, de 2de viel op Newton en de 3de werd half opgegeten aan de wereld gegeven door Steve Jobs.’ Deze tweet is slecht één voorbeeld uit het wereldwijde condoleanceregister in 140 tekens voor de Apple-oprichter. Jobs was een iCon.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons