Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Pension Fund Governance

Ook bij het uitbesteden van werkzaamheden heeft het bestuur van een pensioenfonds een eigen verantwoordelijkheid.

Verantwoording

De accountant van de toekomst zorgt voor verslaggeving die beter aansluit op de behoeften van stakeholders, geeft een eerlijk oordeel over governance, dringt aan op het publiceren van de belangrijkste bevindingen aan de RvC en publiceert zelf alerts over sectoren, stelt PwC.

Strategie

Van de commissaris wordt verwacht dat hij zijn bevoegdheden als klankbord, adviseur en toezichthouder maximaal inzet om de validiteit van de strategie van de onderneming te beoordelen.

Toezicht op ICT

De limitering van het aantal toezichthoudende functies op grond van de (nog in werking te treden) wet Bestuur en Toezicht bezorgt bestuurders en commissarissen vooral hoofdbrekens, maar biedt ook kansen, volgens Roos van Waaij van Van Doorne.

Onderzoek

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van raden van toezicht in de zorg. Nu volgt een soortgelijk onderzoek voor het onderwijs. Initiatoren zijn mr. Trudy Blokdijk en prof. dr. Rienk Goodijk van TiasNimbas/CBMO.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De kans is reëel dat premies voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaan stijgen, net als het aantal claims, blijkt uit Amerikaans onderzoek van AON. Wie let op de red flags, kan de claims zelfs zien aankomen.

Medezeggenschap

Organon, RvC, Merck en OR hebben een time-out van vier maanden afgesproken om het conflict over de reorganisatie te bespreken en in goed overleg alternatieven te onderzoeken.

Best Practice

‘Ik ben toezichthouder bij een grote onderneming. Bij een dochter van de vennootschap in Duitsland is fraude van de directeur geconstateerd. Het gaat niet om een groot bedrag, maar toch zit het me dwars.

Bestuursvorm

Jarenlang werd de coöperatie als soft en weinig zakelijk beoordeeld.

Strategievorming

In tijden van verandering en onzekerheid biedt scenarioplanning commissarissen een onmisbaar instrument voor het uitoefenen van control op de strategie van de onderneming.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons