Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Professionalisering

Het intern toezicht binnen het onderwijs zal zich de komende jaren verder moeten ontwikkelen. ‘Het is niet alleen een erefunctie, je moet als toezichthouder ook competent zijn, weten wat er speelt en open en betrokken zijn.

Column

Als ogen en oren niet bedriegen, klonteren op dit moment veel ingrediënten samen voor een uitdagende periode voor bestuurders en toezichthouders. Paul Witteveen, Hugo Reumkens en Albert van Marwijk Kooy van Van Doorne bespreken de stand van zaken vanuit juridisch perspectief.

Governance Radar

De kruitdampen rond de ineenstorting van de DSB Groep beginnen langzaam op te trekken.

Strategie

De financiële crisis schept het momentum voor een nieuwe ondernemingskoers. Juist in de formulering van strategische vergezichten is een belangrijke rol weggelegd voor de commissaris en toezichthouder, aldus Ed van Sluijs van GITP. Anders dreigt een continuïteitscrisis.

Jan-Michiel Hessels gaat als de nieuwe president-commissaris van Philips 110.000 euro per jaar verdienen. Daarmee wordt hij fors beter beloond dan de gemiddelde voorzitter van een onderneming met een two-tier board.

Aansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen staat een nieuw jaar te wachten. Zal 2010 even roerig worden als 2009? AON verwacht geen Amerikaanse toestanden, maar voorspelt wel zwaar weer. En dus is het zaak om uw aansprakelijkheid in de gaten te houden.

Het bestuursmodel zoals we dat in Nederland kennen, met een aparte raad van commissarissen die toezicht houdt op de raad van bestuur, heeft zijn langste tijd gehad. Binnen 25 jaar zal er geen ruimte meer zijn voor een RvC ‘op afstand’.

Ondanks kritiek op de ‘fairness opinie’ wordt deze toch steeds vaker gebruikt om te beoordelen of een fusie of overname recht doet aan de belangen van aandeelhouders. PricewaterhouseCoopers verkent de rol van het toezicht bij de fairness opinie.

De nieuwe Pensioenwet, het nieuw Financieel Toetsingskader en de aanstaande invoering van de principes voor goed pensioenfondsbestuur vragen om een nauwgezette monitoring van de financiële risico’s.

Binnenkort wordt het wetsvoorstel 'Personenvennootschappen' door de Eerste Kamer behandeld. Naar verwachting treedt deze wet per 1 januari 2008 in werking. Maatschap, VOF en CV komen daarmee te vervallen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons